Tietosuojaseloste

Voimassa 05.01.2022 alkaen.

Käyttämällä palveluitamme hyväksyt alla olevat käytännöt.


TIETOJEN VALVONTA

Designstudio Tuula Rossi Oy / believebytuularossi.com
Y-tunnus 0881912-5

www.believebytuularossi.com

Yhteyshenkilö: Tuula Rossi-Hooijmaijers

Hedelmätarhantie 11 E 32
15860 Hollola, Suomi
Puh.: +358 40 50 71 999
Sähköposti: service@believebytuularossi.com

Tietojen säännöllinen luovuttaminen: Believebytuularossi.com verkkokaupan maksut suoritetaan maksu- ja laskutuspalvelu Adyenin kautta. Adyen on yksi suosituimmista maksupalveluntarjoajista. (lisätietoja: www.adyen.com).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin päätarkoitus on hoitaa, hoitaa ja ylläpitää asiakassuhteita ja tilausten käsittelyä. Rekisterin henkilötietoja käytetään palvelujen tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, tiedottamiseen, palvelujen laskuttamiseen sekä maksujen laskutukseen ja perimiseen. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointiin, myynninedistämiseen, etämyyntiin, markkinatutkimukseen, markkinointiviestintään ja muihin osoitteellisiin toimituksiin. Markkinointia, tutkimusta ja viestintää voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja henkilötietoja voidaan käyttää kohdennetun mainonnan ja viestinnän mahdollistamiseen. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointilupien ja opt-out-oikeuksien hallintaan.

Henkilötietoja voidaan käsitellä muun muassa suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä yhteyslokien ja tilaushistorian ylläpitämiseen sovellettavan lain mukaisesti.

Designstudio Tuula Rossi Oy VIP-asiakasrekisteriin kerättyjä henkilötietoja käsitellään uutiskirjeiden lähettämistä varten sekä kilpailuihin, arpajaisiin tai muihin markkinointikampanjoihin osallistumisen yhteydessä. Asiakas suostuu siihen, että Designstudio Tuula Rossi Oy kerää tarvittavat yhteystiedot VIP-asiakasrekisteriin ja käsittelee tietoja tietojenkäsittelyperiaatteiden mukaisesti.

Tietojenhallinnan ja henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.


HENKILÖKOHTAISET TIEDOT

Rekisteri sisältää asiakassuhteeseen ja sopimusten hallintaan liittyvät tiedot, kuten henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, syntymäaika, kieli, tehtävänimike, ostotiedot, suoramarkkinointiluvat, palautteet ja muut toimittajien antamat tiedot. asiakas sekä valinnaiset asiakkaan toimitusosoitteet. Ei-yksityisasiakkaiden osalta rekisteri sisältää organisaation nimen, organisaation ALV- tai Y-tunnuksen sekä organisaation osoitetiedot.

Designstudio Tuula Rossi Oy:n VIP-asiakasrekisteri sisältää mm. nimi, sähköpostiosoite, tiedot markkinointiluvista tai -kielloista, tiedot osallistumisesta markkinointikampanjoihin (esim. arpajaisiin) sekä tiedot uutiskirjeen tilaamisesta.

Designstudio Tuula Rossi Oy ei kerää asiakkaan pankki- tai luottokorttitietoja.

SÄÄNNÖLLINEN TIETOJEN KERUU

Tietoja kerätään asiakkaalta saatujen ilmoitusten sekä Designstudio Tuula Rossi Oy:n tietojärjestelmään osto- ja asiakasviestintätietojen perusteella.


TIETOJEN ILMOITTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO

Designstudio Tuula Rossi Oy ei periaatteessa luovuta henkilötietoja. Joissain tapauksissa Designstudio Tuula Rossi Oy voi luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen, mutta tämä voi tapahtua vain rekisterin tarkoitusta tukevassa tarkoituksessa ja jos tietojen käyttö ei ole Designstudio Tuula Rossi Oy:n tarkoituksen vastaista tai ei loukkaa rekisteröityjen yksityisyyttä.

Designstudio Tuula Rossi Oy ei myöskään luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja kolmansille osapuolille paitsi rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisessa tai Suomen viranomaisten niin vaatiessa. Designstudio Tuula Rossi Oy ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi jos rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteutuminen tai Suomen viranomaiset niin edellyttävät.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on henkilötietolain (10§ ja 24§) ja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, EU 2016/679) mukainen.


HENKILÖTIETOJEN SUOJELU

Designstudio Tuula Rossi Oy:n asiakasrekisterien sisältämät henkilötiedot ovat luottamuksellisia. Rekisterit on asianmukaisesti suojattu palomuurein, suojatun tallennustilan ja salattujen yhteyksien avulla ja Designstudio Tuula Rossi Oy valvoo ja valvoo kaikkia kirjautumistietoja ja tunnuksia, joilla on pääsy henkilötietoihin. Rekisterinpitäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

Säilytämme henkilötietoja keräystarkoitukseen ja sovellettavaan lainsäädäntöön nähden tarpeellisen ajan. Ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että epätarkat ja vanhentuneet tiedot korjataan tai poistetaan mahdollisimman pian. Designstudio Tuula Rossi Oy ei paljasta arkaluonteisia henkilötietoja sähköpostitse tai puhelimitse.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tietää tietojen keräämisestä ja käytöstä sekä mitä tietoja hänestä on tallennettu. Rekisteröidyllä, jonka tiedot Designstudio Tuula Rossi Oy on tallentanut, on oikeus tarkastaa kerätyt tiedot ja rajoittaa niiden käyttöä esimerkiksi markkinointiviestintään. Kaikki tiedot tarkistetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta, ja rekisteröity voi pyytää saada tietoa Designstudio Tuula Rossi Oy:n tiedoista (esim. etunimi, sukunimi, osoite, Y-tunnus).

Rekisteröidyn niin vaatiessa Designstudio Tuula Rossi Oy:llä ei ole velvollisuutta esim. lain mukaan säilyttää henkilötietoja, henkilötiedot voidaan poistaa tai korjata.

Designstudio Tuula Rossi Oy:n keräämiin henkilötietoihin liittyvissä tiedusteluissa voit ottaa yhteyttä info@believebytuularossi.com.


MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESSA

Designstudio Tuula Rossi Oy kehittää palveluita ja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja henkilötietojen käyttöä Suomen lain mukaisesti sekä perustellulla ja hyvällä toiminnalla. Designstudio Tuula Rossi Oy ilmoittaa tämän tietosuojaselosteen muutoksista yhtiön verkkosivuilla tai ilmoittaa asiasta suoraan rekisteröidyille.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tietojen korjaamiseksi ota yhteyttä rekisterinpitäjään.